Debreceni Reménysugár Gyermekotthon


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
Különleges Ellátást is Nyújtó Gyermekotthon

nevelő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Ibolya utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hozzá tartozó gyermekotthoni csoport életének szervezése és irányítása. A gyermekotthoni csoport ellátmányával való gazdálkodás, elszámolás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú pedagógus vagy szociális alapvégzettség,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem álnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 744/2019., valamint a munkakör megnevezését: nevelő.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • az intézmény honlapján - 2019. október 30.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.remenysugarotthon.hu honlapon szerezhet.


Debreceni Reménysugár Gyermekotthon


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
1. sz. Gyermekotthon

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Paprika utca 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lakásotthoni környezetben nevelkedő 12 fő 0-22 éves korú gyermek, fiatal felnőtt teljes körű ellátása, nevelése 3 műszakos beosztásban.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      
Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány; kisgyermekgondozó vagy csecsemőgondozó szakképesítés,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn, egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem álnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2019., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10. 

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
Különleges Ellátást is Nyújtó Gyermekotthon

gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Ibolya utca 22.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lakásotthoni környezetben nevelkedő 10 fő 0-22 éves korú gyermek, fiatal felnőtt teljes körű ellátása, nevelése 3 műszakos beosztásban.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      
Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány; gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy kisgyermekgondozó vagy gyógypedagógiai asszisztens vagy dajka szakképesítés,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn, egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem álnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 729/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügyelő.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.


 

Adatvédelmi nyilatkozat