Debreceni Reménysugár Gyermekotthon


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
5. sz. Gyermekotthon

nevelő (lakásotthon-vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.05.28-tól legkésőbb 2020.01.07 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Ék utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelésbe vett gyermekek lakásotthonának irányítása. A munkavégzés megszervezése, a gyermekfelügyelők munkájának összehangolása, irányítása. A lakásotthon ellátmányával való gazdálkodás, elszámolás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség vagy pedagógus diploma,
  • Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 11/A. § (8) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem álnak fenn, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 11/A. §. (8) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 433/2019. , valamint a munkakör megnevezését: nevelő (lakásotthon-vezető).


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

 

Adatvédelmi nyilatkozat