Debreceni Reménysugár Gyermekotthon


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
1. sz. Gyermekotthon

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Paprika utca 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lakásotthoni környezetben nevelkedő 12 fő 0-22 éves korú gyermek, fiatal felnőtt teljes körű ellátása, nevelése 3 műszakos beosztásban.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      
Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány; kisgyermekgondozó vagy csecsemőgondozó szakképesítés,
  • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem álnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2019., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.


 

Adatvédelmi nyilatkozat